Ontsmettingsbehandeling CORONA VIRUS (COVID-19) ​

Ontsmettingsbehandeling CORONA VIRUS (COVID-19) ​

Professionele ontsmettingsbehandeling

“Beter zeker dan onzeker vrij van virussen”

Ruvoma B.V. is een zusterbedrijf van Verhart Groen B.V. dat gespecialiseerd is in het ontsmetten van openbare gebouwen en ruimtes.

Voor uw gezondheid en dat van de medemens is een ontsmette (werk-) omgeving of een schoon huis van levensbelang. Om de verspreiding van bacteriën en virussen waaronder het CORONA VIRUS ( COVID-19) via de werkomgeving of andere ruimtes te voorkomen zijn er verschillende soorten behandelingen mogelijk om deze te ontsmetten ofwel te desinfecteren.

Ontsmetten ofwel desinfectie is niet hetzelfde als reinigen. Hierin zit een groot verschil tussen. Bij reinigen worden stof, vuil en viezigheid verwijderd en bij ontsmetten worden kleine organismen zoals bacterie, schimmels en virussen geëlimineerd.

 

Werkwijze
De ontsmettingsbehandeling bestaat uit het vernevelen van een desinfecterend middel (die geen oppervlakken of apparaten aantast) in de ruimte en omgeving middels speciale vernevelaars. Doordat de genereerde nevel druppels zeer klein zijn, ongeveer 5 micron doorsnede, is het mogelijk om elk bespoten gebied goed te bereiken.

Na de inwerktijd wordt de ruimte geventileerd. Vervolgens worden metingen verricht om voor te zorgen dat de luchtkwaliteit aan de veiligheidsnorm voldoet en kan het vrijgegeven worden voor betreding. Onze deskundige medewerkers dragen de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de behandeling. Een certificaat wordt na de behandeling afgegeven.

 

Voordelen ontsmettingsbehandeling van onze zusterbedrijf Ruvoma:

Veilig en effectief
Ruvoma handhaaft alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en gebruikt enkel gecertificeerde middelen en methoden. Verhart Groen gebruikt een door het CTGB toegelaten desinfectiemiddel met virucidale eigenschappen voor een effectieve en snelle werking.

 

Kennis
Ruvoma voert ook regelmatig werkzaamheden uit zoals begassen, ontgassen van containers en schepen. De ervaring en kennis om veilig te werken met biociden heeft Ruvoma in huis en Ruvoma stelt hoge eisen aan de behandelingen en werkmethoden.

 

Toepassing mogelijkheden
Locaties en plaatsen waar veel verschillende mensen komen zoals:

  • openbare gebouwen
  • speelruimte en speeltoestellen
  • kantine en schaftruimte
  • stations
  • kantoren, magazijnen en warehousing
  • winkelcentra
  • hotels en restaurants
  • woonhuizen en appartementen
  • vakantieparken

Indien er lucht en ventilatie installaties aanwezig zijn dienen deze tijdens de behandeling aan te staan om deze kanalen ook mee te behandelen.

Producten en goederen voor export en import kunnen ontsmet worden met deze behandeling. En ook transportmiddelen o.a. auto’s, treinen, vliegtuigen en schepen.

 

Korte behandelingsduur
Afhankelijk van de grootte van de ruimte en indeling, heeft Ruvoma gemiddeld 1 tot 3 uur nodig om de beoogde gebieden volledig te desinfecteren. Wij maken gebruik van een ontsmettingsmethode, waarbij grote gebieden in korte perioden kunnen worden gedesinfecteerd met minimale downtime voor uw bedrijf.

 

Flexibel
Ruvoma is gewend om flexibel en discreet te werk te gaan. Er zijn ook mogelijkheden om de behandelingen buiten reguliere kantooruren uit te voeren.

 

Gecertificeerd en erkend
Ruvoma is een erkend dienstverlener en werkt volgens de huidige norm en wetgeving. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de NVBP en gecertificeerd voor de ISO 9001:2018 en VCA**.

Wilt u meer informatie of direct uw kantoorpand of ruimte ontsmetten en desinfecteren?
Ruvoma is in heel Nederland actief. U kunt bij ons geheel vrijblijvend een offerte aanvragen of vrijblijvend contact opnemen via 0348- 470 479 en via info@ruvoma.nl