Visie en Missie

Visie en Missie

peter-verhart

 

Directeur-eigenaar Peter Verhart zet de visie en missie uiteen.

Waarom we de dingen doen zoals we die doen.
In de Visie en Missie van Verhart Groen  B.V. wordt uitleg gegeven welke rol en positie wij als organisatie in de maatschappij en toekomst nemen.

 

 

Visie

Verhart Groen B.V. is een toonaangevend speler in de markt op het onderhoud van openbaar groen met het oog op flora en fauna.

Missie

Met respect voor mens en natuur voeren onze specialisten de werkzaamheden uit en streven we ernaar om Nederland steeds een stukje mooier, veiliger en groener te maken.

Waarbij aandacht voor innovatie, milieu, duurzaamheid, gezondheid, welzijn en beleving hoog in het vaandel staan. Wij voeren op hoog niveau het onderhoud van groenvoorziening uit door gebruik te maken van geavanceerde technieken & zelf ontwikkelde machines.

Tot onze klanten behoren provinciale-, gemeentelijke- en rijksoverheden, waterschappen, aannemers, fruittelers en particulieren. De werkzaamheden worden zowel op aangenomen basis als regiebasis uitgevoerd.

Ons team van specialisten zijn gedreven, ondernemend en staan dicht bij onze klanten waardoor een continu kwalitatief hoog niveau van klanttevredenheid wordt behaald.

Normen en Waarden

De “Normen en Waarden” waarin klanten en medewerkers ons kan herkennen:

 

 Klantgericht :  “U vraagt wij draaien”
 Kwaliteit :  “Service hoog in het vaandel”
 Vakkennis :  “Up to date met de juiste opleiding en nascholing”
 Ondernemerschap :  “Houd je aan de afspraak en maak waar wat je hebt belooft”
 Open cultuur :  “Deur staat altijd open en spreek elkaar aan”
 Innovatief :  “Gebruik maken van nieuwe methodes en technieken”
 Veiligheid :  “Werken volgens de huidige wet en regelgeving”
 Lef :  “Durf en pak de uitdaging aan”

 

 

Onze beleidsverklaring kan opgevraagd worden via het contactformulier.

Afspraak maken?

Bel of mail ons:

0348 – 47 18 05
info@verhartgroen.nl