Over Verhart Groen B.V.

Over Verhart Groen B.V.

Op 1 januari 1961 is G.A Verhart B.V. gestart als loonspuiter. In 2001 is het bedrijf opgesplitst in Loon- en aannemingsbedrijf G.A. Verhart B.V. dat zich bezig hield met groenvoorzieningen in de ruimste zin van het woord. Het spuitwerk, ondergebracht in Ruvoma B.V. is thans uitgegroeid tot een bedrijf in het bestrijden van dierplagen.

 

Loon- en aannemingsbedrijf G.A. Verhart B.V. heeft per 1 April 2008 een naamswijziging ondergaan, en gaat verder onder de naam Verhart Groen B.V. en blijft werkzaam in de groenvoorziening voor zowel provinciale-, gemeentelijke- en rijksoverheden, waterschappen, aannemers, fruittelers en particulieren. Deze werkzaamheden worden zowel op aangenomen basis als regiebasis uitgevoerd.

 

De werkzaamheden van Verhart Groen B.V. bestaan in hoofdzaak uit het machinaal onderhoud aan groenvoorzieningen. Zoals het machinaal knippen van hagen, afzetten van beplanting en rooien van bomen, maar ook maai- en sloot- en baggerwerkzaamheden, evenals het machinaal reinigen van wegmeubilair en geluidschermen behoren tot de werkzaamheden, welke wij door het gehele land met eigen transport uitvoeren.

 

Het belang van goed onderhoud aan groenvoorzieningen bestaat uit drie punten:

  • Het draagt bij aan woonplezier van een gebied;
  • De sociale controle wordt bevorderd door een goed verzorgde groene omgeving;
  • De verkeersveiligheid verbeterd sterk, doordat kruisingen en zichthoeken overzichtelijk blijven.

 

Verhart Groen B.V. kan mede bijdragen aan deze drie doelstellingen door het inzetten van deskundig personeel en een uitgebreid machinepark.

Afspraak maken?

Bel of mail ons:

0348 – 47 18 05
info@verhartgroen.nl