Nieuw dubbele boomklem

Nieuw dubbele boomklem

Het kappen van bomen kan vanaf nu veiliger, efficiënter en met minder overlast voor de omgeving!

Verhart Groen ontwikkelde een mechanische  dubbele boomklem aan een beweegbare arm, waarmee boomstammen gecontroleerd op de grond kunnen worden gelegd.

De bestuurbare boomklem pakt de stam op twee plaatsen, zodat deze goed gefixeerd is. De boom kan vervolgens veilig en snel met een kettingzaag worden geveld. Bij bomen tot 50 cm doorsnee kan de automatische kettingzaag, welke onder de onderste klem gemonteerd is, de boom volledig machinaal doorzagen. Bij bomen dikker dan 50 cm doorsnee wordt het zaagwerk door een man met een kettingzaag uitgevoerd.

De machinist tilt de stam los van de achterblijvende stronk en gebruikt de beweegbare arm om de stam gecontroleerd te laten zakken. Vanuit de cabine kan hij de beweegbare arm besturen en zo de stam precies neerleggen op een plek waar  verdere verwerking snel en effectief kan plaatsvinden.
Zo wordt voorkomen dat een boom in de berm, sloot of op woongebied terechtkomt. Schade aan de omgeving is uitgesloten.

De mensen die de boomstam van takken ontdoen, kunnen werken vanuit een veilige, stabiele positie. Daardoor is het werk minder zwaar en kan de verwerking van de stam sneller plaatsvinden.

De Dubbele Boomklem van Verhart Groen is onmisbaar op plaatsen waar weinig ruimte en daardoor gróte kans op schade aan de omgeving is. Door binnen de bebouwde kom met de Dubbele Boomklem te werken hoeven geen grote gebieden volledig ontruimd te worden. De overlast voor de omgeving daalt daardoor enorm!

Bij het rooien van bomen langs de openbare weg is de tijdwinst een belangrijk pluspunt: Afsluitingen van wegen kunnen korter duren.

De Dubbele Boomklem vermindert overlast, maakt het werken prettiger en het verhoogt de veiligheid voor werknemer en omgeving.