Effectieve behandeling kastanjeboom bloedingsziekte Kastanjeziekte

Effectieve behandeling kastanjeboom bloedingsziekte Kastanjeziekte

De paardenkastanjebomen (alle Aesculus-soorten) in Nederland worden bedreigd door de kastanjeziekte. Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en ‘bloeden’ donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte van de boom. In 2002 kwamen de eerste symptoommeldingen binnen en in 2004 waren veel paardenkastanjebomen in het land aangetast. In 2006 werd de veroorzaker van de ziekte geIdentificeerd als een bacterie uit de groep van Pseudomonas syringae.

Onderzoeksinstellingen, gemeenten en andere organisaties hebben hun krachten gebundeld in de werkgroep Aesculaap. De werkgroep onderhoudt contacten met boomexperts, adviseurs van stedelijk groen, onderzoek, beleidsmedewerkers van gemeenten, landschapsbeheerders, medewerkers groen en onderhoud.